Hurtige leverancer
Bredt udvalg af produkter
Gunstige priser
Artikelnummer: 4531850100

DELPHIN MultiTab 200g 3kg spand

439,00 kr

Lagerbalance: 5+

Lagerbalance: 5+
Køb

DELPHIN MultiTab 200g

200 gram langsomt opløselig klortablet, med 87 % aktivt klor, algedræbende midler og flokkuleringsmidler. pH-neutral og kalkfri. Let at dosere, placeres i vandløbets afløb eller via en doseringsflåd.

I starten af sæsonen: Tilsæt 1 tablet MultiTab 200g pr. 20.000 liter vand. Tilsæt derefter en ny tablet, når der er 10% tilbage af den gamle. Ved hjælp af denne tablet bliver styringen af poolens kemi ekstremt enkel, og behovet for at tilsætte klor dagligt forsvinder, da MultiTab opløses langsomt og indeholder algedræbende middel, flokkuleringsmiddel og klor i samme enhed.

DELPHIN MultiTab 200g

200 gram langsomt opløselig klortablet, med 87 % aktivt klor, algedræbende midler og flokkuleringsmidler. pH-neutral og kalkfri. Let at dosere, placeres i vandløbets afløb eller via en doseringsflåd.

PH Minus bruges først og fremmest til at holde dit badevand i balance. Det er vigtigt, at du måler pH-værdien med jævne mellemrum - helst mindst en gang om ugen.
Hvis vandet har en pH-værdi over 7,4, anbefaler vi, at du bruger pH Minus Granular, pulver, til at sænke pH-værdien, fordi høje pH-værdier resulterer i dårligere klordesinfektion, hudirritation, kalkudfældning og uklarhed.

Instruktioner til brug  

Start med at justere pH-værdien. Den måles med en pooltester/teststrimler. Ved pH 7,0-7,4 føles vandet rart og behageligt, når man bader.
Hvis pH-værdien er over 7,4, skal du tilsætte Minus Granular.Kemoform Delphin 1.jpg

Drys forsigtigt den mængde PH-granulat, der skal tilsættes, i badevandet, mens cirkulationspumpen er tændt.
Gentag om nødvendigt behandlingen ved at tilsætte endnu en dosis pH Minus, indtil pH-værdien er mellem 7,0 og 7,4.

Når PH-værdien er i balance, tilsættes MultiTab. I starten af sæsonen: Tilsæt 1 tablet MultiTab 200g pr. 20.000 liter vand. Tilsæt derefter en ny tablet, når der er 10% tilbage af den gamle. Ved hjælp af denne tablet bliver styringen af poolens kemi ekstremt enkel, og behovet for at tilsætte klor dagligt forsvinder, da MultiTab opløses langsomt og indeholder algemiddel, flokkuleringsmiddel og klor i samme enhed.

Anbefalede værdier

Du skal derfor være meget opmærksom på doseringen og også regelmæssigt kontrollere og justere klor-, pH- og alkaliniveauerne til de anbefalede værdier:
Klor 1,0-1,5 mg/l;
pH 7,0-7,4;
Alkalinitet 80-120 mg/l.

Generel ledelse

Grundlaget for godt badevand er den mekaniske rensning af vandet. Sørg for at rengøre poolen ofte og returskylle filteret en gang om ugen (oftere om nødvendigt).

1. Hold poolens filter rent. Poolens filtersystem er afgørende for en god vandkvalitet. Rengør filteret regelmæssigt. Et sandfilter skal regelmæssigt returskylles, og filtersandet skal skiftes hvert andet år. Hvis du har et patronfilter, skal du rengøre patronerne eller udskifte dem regelmæssigt. Brug DELPHIN Filterrens til rengøring af filterpatroner og filtersand.

2. Fjern groft snavs. Brug en overfladevands- eller bundspand til at fjerne groft snavs. Rengør bunden af poolen med en bundstøvsuger eller en poolrobot.

3. Fjern fedtmærker og olie- eller sodforurening. Disse forureninger findes normalt ved vandlinjen. De rengøres bedst med DELPHIN Cleaner Gel og en kantrensesvamp. Lad gelen virke et stykke tid for at opnå bedre resultater.

4. Fjern kalkaflejringer eller indtørrede belægninger. Fjern aflejringer på poolens vægge og bund samt brune pletter med det syreholdige rengøringsmiddel DELPHIN Poolrent. Brug en svamp eller børste, der er blød nok til ikke at beskadige poolens liner. For at fjerne aflejringer er det normalt nødvendigt at sænke vandstanden. Ved nedgravede pools er det vigtigt at tage hensyn til stabiliteten. Skyl poolen grundigt med ferskvand, før du fylder den igen, for at undgå skumdannelse.

 

 

Vægt 3 kg
Lav

produkt

Multitab, klor, pH, Alka, calcium

Kontakt os

Salg, returnering, reklamation, levering og support

(+46) (0)18 – 24 09 00
( Svensk støtte )
Hverdage 09:00 - 11:30
[email protected]