Priser inkludert MVA og toll
KJØP 4 SPAKEMI BETALE FOR 3

Raske leveranser

Stort sortiment

Gode priser

FAQ - SPA - PLEIE RÅD

Problemer med vannet

Hvorfor lukter boblebadet mitt

Et moderne boblebad inneholder ofte opptil 100 meter med slanger og rør. Dersom disse ikke rengjøres regelmessig, vil det være vanskelig å unngå bakterier og smuss i rørsystemet.

 

Hvis du sørger for at det er nok desinfeksjonsmiddel i badekaret (brom og klor) - også når du ikke bader - blir intervallene mellom rørrensingene lengre. Som vanlig må vannet holdes i balanse (PH og alkalinitet) for at desinfeksjonsmidlene skal ha full effekt.

 

Hvis du glemmer å holde vannet i balanse og lar det stå uten desinfeksjonsmiddel - selv en kort stund - vil det dessverre uunngåelig danne seg et lag med biofilm i rørene i badekaret.

 

Når biofilm får vokse i rør og slanger, skaper det en perfekt grobunn for bakterier. Du vil legge merke til bakteriedannelsen også ved å kjenne en sur lukt og ved å se brune "geleklumper" i massasjebadet.

 

Med hensyn til ovenstående er det viktig at du legger til enten 2-4 ganger i året Delphin piperenser eller SpaCare biofilmrens i forbindelse med vannskift. Produktene er utviklet for å effektivt fjerne avleiringer av hudfett, hår og lignende mens de desinfiserer spaet.

 

Den brune kanten av smuss som ofte dannes ved vannlinjen etter rengjøring av rørsystemet kan enkelt fjernes med SpaCare Spaclean Spray.

 

MERK FØLGENDE! Husk at når du legger pleieprodukter til spaet, må sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) være i gang, men luftinntaket må være stengt. Din Sannra-Spalock må også fjernes for å unngå skade.

Hvorfor er vannet mitt grått og uklart?

Det er vanligvis tre grunner til at vannet i boblebadet blir grått eller grumsete:

 • Utilstrekkelig filtrering. For den beste filtreringen anbefales vår True™ rene spa-filtre.
 • For høy pH-verdi eller alkalitet – at vannet ikke er i balanse
 • For mye organisk materiale fra de badende - dvs. feilaktig oksidasjon. Husk å dusje før du bader!
1. Utilstrekkelig filtrering
Det er 2 grunner til at vannet ikke er filtrert nok. Den første er at filtreringssyklusen ikke er tilstrekkelig, den andre er at filtrene er tette.
 

Sannra™ vaskbare spa-filtre

Hvis du bruker vaskbare spa-filtre, må disse rengjøres annenhver til tredje uke med et spesielt rengjøringsmiddel, filterrens. Dette middelet løser opp fett, men forhindrer at det skummer i boblebadet ditt. Vaskbare spa-filtre bør skiftes og kasseres senest etter 12 måneder.

Når filteret er rent, kan selv de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette flokkemiddel.

True™ rene spa-filtre

Hvis du bruker disse filtrene og opplever utilstrekkelig filtrering, kan det være på tide å bytte filter. Les mer om disse populære filtrene her.

2. PH-verdi eller alkalitet er ikke korrekt

- Juster alkaliniteten riktig som et første skritt. Øk alkaliniteten med Alka opp (hvis den er for lav) eller senk den med Alka Ned (hvis den er for høy).

- Mål PH-verdien (klikk her for utvalg av testutstyr). Prøv å være i området 7.0-7.4.

Er PH-verdien for høy? Kjøp PH-ned!
Er PH-verdien for lav? Kjøp PH-up!

Høy pH-verdi gir dårligere klordesinfeksjon, hudirritasjon, kalkutfelling og turbiditet.
Lav pH-verdi gir aggressivt vann som sliter ut utstyr og forårsaker irritasjon i øyne og slimhinner. 

Alkaliniteten viser mengden av oppløste alkaliske salter i vannet, f.eks. karbonater, bikarbonater og hydroksyder.
Alkalinitet er vannets pH-buffer - dvs. jo større buffer, desto større motstandsdyktighet mot endringer i pH.

3. for mye organisk materiale i vannet - feilaktig oksidasjon 

Nok en gang blir vi minnet om hvor viktig det er å dusje før man bader. En person som ikke har dusjet, "forurenser" 200 ganger mer enn en ren person som nettopp har gått ut av dusjen.

Sjokkgodbit vannet i spaet i henhold til doseringen på pakken. Egnet sjokkklorering er (di-)klorpulver som SpaCare Minichlor. Et utmerket alternativ er også Delphin Oxi booster som består av di-klorpulver og noe oksygen.

Hvis du vil sjokkbehandle uten klor, bruk klor i stedet SpaCare Spashock eller Aktivt oksygen granulært.

Hvite flak i vannet?

Vann inneholder naturlig kalk, som igjen kan gi hvite flak dersom PH-verdien blir høy (over 7,6).

Hvis du oppdager hvite flak i vannet, kan de forsvinne av seg selv ved hjelp av vanlig filtrering - mulighetene er enda større med våre True™ rene spa-filtre. Siden flakene er store, fester de seg til utsiden av filteret og tetter det. For å fjerne flakene, fjern filteret med sirkulasjonen slått av og skyll flakene. Dette må vanligvis gjentas flere ganger for å fjerne alle flak.

Det er sannsynlig at det også er kalkavleiringer i rør og i badekaret. Bruk da noen av våre produkter som motvirker lime.

Hvis de hvite flakene ikke er kalk, kan du ha brukt uegnede pleiemidler/kjemikalier som inneholder for mange uløselige stoffer.

Råd for å unngå hvite flak eller melkeaktig vann i fremtiden:

Sørg for at alkaliteten er justert til 80–120 mg/l, slik at pH-verdien er stabil.

Sjekk pH-verdien regelmessig og gjerne 2-3 ganger i uken og juster til 7,0-7,4.

Brukt SpaCare No Scale eller Delphin spa Lime stabilisator for å redusere hardheten på badevannet ditt og dermed redusere risikoen for kalkavleiringer.

Kjemikalier

Utvalg av desinfeksjonsmidler

KLØR

Ifølge vår erfaring er klor det mest effektive og billigste. Klor er også det eneste stoffet som både desinfiserer (dreper bakterier) og oksiderer vannet (brenner smuss og fett). Derfor anbefaler vi først og fremst klorprodukter i boblebad. Dette for å sikre at bakteriene ikke overlever, slik at du kan nyte spaet uten problemer.
Vil du svømme uten klorlukt bør du prøve det SunWac 9 eller Sunvac 12 tabletter. Det vanligste er å bruke tabletter før/etter bading. Tablettene er brusetabletter så de løses opp etter fem minutter – og så kan du bade i boblebadet.

Avhengig av hvor mye du bader, sjokkklor du i stedet for tablettene etter bading, annenhver, hver tredje uke. Sjokkkloret fjerner kloraminer, (brukt klor) og andre forurensninger.
Det er også veldig greit å tappe litt vann av og til og fylle på med nytt «fortynnet vann».

Har du en klorverdi på mellom 1-3mg/l kan det teoretisk sett ikke være bakterier i vannet. Lavere klorverdier gir redusert sikkerhet for bakteriefritt vann, og høyere klorverdier kan i stedet gi ubehag i form av klorlukt og mulig dehydrert hud.

BROM I SPAET

Kan med fordel brukes dersom du har klorallergi. Litt dyrere enn klor, men veldig effektivt sammenlignet med andre klorfrie kjemikalier. Fordelen med Brom er at det gir samme desinfeksjon uavhengig av pH-verdi. I tillegg til en grunnleggende desinfeksjon med brom, bør sjokkbehandling utføres annenhver uke med Spa Shock eller Spa Klor.

Våre mest populære produkter SpaCare Brom-faner og Delphin Spa Brom-faner finner du under kategorien Spa Brom.

Brom desinfiserer men ulempen med å ikke bruke klor er at klor er det eneste alternativet som både oksiderer og desinfiserer. Det betyr at oksidasjonen må skje via sjokkbehandling ved bruk av brom. Som sjokkbehandling med klor anbefaler vi SpaCare MiniChlor eller Delphin Spa Oxi Booster som er en unik kombinasjon av klor og aktivt oksygen.

Ønsker du å sjokkbehandle badekaret uten klor, kan du med fordel velge det SpaCare SpaShock Granular eller Spa Shock Granulat.

AKTIV SYRE - Egnet for badestamper av tre

Vi anbefaler at du bruker produkter med aktivt oksygen som base i kombinasjon med en aktivator. Spa Shock og Spa Shock Tabs 20g sammen med Spa Shock Support (Alge Killer).
I tillegg til en grunnleggende desinfeksjon med aktivt oksygen, bør sjokkbehandling utføres annenhver uke med Spa Klor.

Hvorfor reduseres alkaliniteten og PH-verdien øker?

Opplever du en reduksjon i alkaliniteten og en økning i PH-verdien etter å ha badet i massasjebadet?
 
Når du bader ofte og lenge - f.eks. 3 * 30 minutter i uken med 4-6 personer i spaet.
Badevannet kan måles ved hjelp av Scuba 2 eller et lignende instrument,
opplever en reduksjon i alkalinitet og en økning i PH.
 
Dette skyldes vanligvis følgende to årsaker:
 
1. Organisk materiale får PH-verdien i vannet til å stige - så også her er det ekstremt viktig å dusje. 
og vask deg ordentlig før du bader. 
 
2. Vannets hastighet øker dramatisk når det pumpes ut gjennom dysene. Dette fører til at karbondioksid (Co2) 
forsvinner fra vannet, noe som senker PH-verdien, men reduserer alkaliniteten. 
 
For å oppsummere: Vannkjemien er kompleks, og hyppig bading øker risikoen for vannforurensning.
behovet for å kontrollere og justere pH og alkalinitet.

Hvorfor kan jeg ikke endre PH-verdien?

Kanskje du kjenner til problemet: Du måler en pH-verdi over 7,6. Du legger til pH-Down og neste morgen måler du fortsatt en for høy pH-verdi. Samtidig er kanskje vannet ditt litt grumsete?

Dette skyldes sannsynligvis at alkaliteten til badevannet ikke er riktig innstilt.

Alkalinitet er vannets pH-buffer – dvs. jo større buffer, desto større er vannets motstand mot endringer i pH.

For høy alkalitet (>150 mg/l CaCO3) betyr at du ikke kan endre pH-verdien. Legger du til pH-Ned, "skyves" pH-verdien tilbake igjen.

Alkaliniteten kan senkes med Alka-Down.

For lav alkalitet (<60 mg/l CaCO3) gjør at pH-verdien ikke kan kontrolleres og pH-verdien varierer mye. Samtidig kan for lav alkalitet forårsake korrosjon (rustdannelse) på massasjebadet ditt. Alkaliniteten kan økes med Alka-Up.

Bruk gjerne spa-disken, så vet du nøyaktig hvor mye du skal legge til av begge Alka-Down eller Alka-Up.

MERK FØLGENDE! Husk at når du legger til pleieprodukter til massasjebadet, må sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) være i gang, men luftinntaket (luftskruene på toppen av massasjebadet) må være lukket.

Slik justerer du alkaliteten:

 1. Mål alkaliniteten (TA) ved hjelp av testutstyr
 2. Juster alkaliteten til 80–120 mg/l. Få hjelp av spa-disken for å måle riktig mengde.
 3. Skal alkaliteten senkes er det viktig at pumpen slås av slik at vannet står helt stille før Alka-Down tilsettes.
 4. Vent 3–4 timer og kontroller alkaliteten igjen.
 5. Mål pH med en digital SmartTest eller nettbretttester (ikke mål pH med pinner, den er ikke nøyaktig nok). Juster deretter pH til 7,0-7,4 med enten pH-opp eller pH ned.

Få hjelp til å dosere riktig med boblebadskalkulatoren!
Jeg måler 0′ i klorinnhold til tross for tilsatt klor?

Klør

Mest effektivt og billigst. Det vanligste er å bruke tabletter før/etter bading. Avhengig av hvor mye du bader, sjokkklor du i stedet for tablettene etter bading, annenhver, hver tredje uke.
Sjokkklor fjerner kloraminer, (brukt klor) og andre forurensninger. Veldig greit å av og til også tappe litt vann og fylle på med nytt "fortynningsvann".

Hvis det er bakterier og/eller organisk materiale i vannet, vil kloret og kloratomene "spise" disse forurensningene. Dermed forbrukes kloret. Det er ikke uvanlig at det tilsatte kloret forsvinner umiddelbart etter denne prosessen.

Tilsett klor. Vent deretter i 30 minutter, og mål deretter klorverdien med testutstyret. Hvis du igjen "måler 0" for klor, tilsetter du mer klor.

Når alle urenheter er fjernet, vil først klor forbli i vannet, og klorverdien vil være innenfor det anbefalte området.

Hvordan måles vannkvaliteten og hvilke verdier?

For å få rent vann må du prøve å oppnå de anbefalte verdiene nedenfor. Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker, er det viktig at alkaliniteten og PH-verdien alltid følger de anbefalte verdiene. Begynn med å måle med en av våre testinstrument. Måling av klor/brom, alkalinitet og pH. Vi anbefaler dette startsettet i form av Aquacheck digital leser som er et komplett sett for å måle vannet ditt med teststrimler. Hvis du er forberedt på å gå litt opp i pris, kan du bruke vårt Scuba 2 et godt alternativ som måler vann mer nøyaktig og fotometrisk. Hvis du vil ha det aller beste og både måle og lese av verdiene på mobiltelefonen automatisk, bør du vurdere å kjøpe en personlig vannmåler. Blue Connect.

Ideell verdi Juster med
PH verdi 7,0 – 7.4 pH Pluss, pH Minus
Alkalinitetsverdi 80–120 mg/l (ppm) Alkalinitet opp, ned
Hardhetsgrad 150–250 mg/l (ppm) Hardhet opp
Klør 1,0–3,0 mg/l (ppm) Klør
Aktivt oksygen 5,0 - 8,0 mg/l (ppm) Sjokk
Brom 2,0–3,0 mg/l (ppm) Brom

Spa filter

Renefrie spa-filtre. Den enkle måten til klarere vann.

Du trenger aldri å vaske skitne filtre eller kjøpe filterkjemikalier igjen.

Etter 3 måneder kaster du filteret og setter inn et nytt. Hvert filter tåler ca 3 måneder med vanlig bading. Med to filtre i badekaret ditt bytter du etter ca. 5-6 måneder.

Renefrie spa-filtre forenkler boblebadelivet. Filteret består av spunnet plast, porøs polypropylen (samme materiale som i pet-flasker).

Skiftes hver tredje måned ved vanlig bading.

Bader du ofte og mange, må filteret skiftes oftere.

Bruker du to filtre bytter du hver 6. måned osv.
Gir et renere badevann, fjerner partikler ned til 1-5 mikron. Et nytt vaskbart filter fjerner partikler ned til 20-40 mikron.

 • Bruk aldri flokkuleringsmidler, (Klargjøringsmiddel, Lys og klarMild avklaring), sammen med disse filtrene. Filtrene fjerner små partikler som forårsaker uklart vann på en naturlig måte.
 • Ikke bruk oljebaserte dufter som tetter alle typer filtre.
 

Vi anbefaler at du bruker et gammelt skyllet filter i 24 timer etter vannbytte og rørrengjøring.

Det er vanligvis små partikler i det nye vannet og det kan komme rester ut av rengjøringen som forkorter levetiden til filteret.

Filtervedlikehold - Rengjøring av filtre

Rengjøring av filtrene er viktig. Spafiltrene og filtreringen har en avgjørende funksjon på veien til rent og fint spavann sammen med kjemikaliene. Logikken er ganske enkelt at jo mer filterpumpen går, jo renere vann får du.

Du bør derfor rengjøre den skitne filterpatronen med jevne mellomrom. Du tar så filteret ut av beholderen og skyller rent fra all synlig skitt som du ser mellom lamellene. Etter at du har skylt rent, plasser filterpatronen i en beholder og tilsett Filterrens i henhold til doseringsinstruksjonene på pakningen.

Etter å ha ligget i løsningen i minst 12 timer, ta opp filteret og skyll grundig under rent vann. Du har nå et renset spa-filter klart til bruk.

 • Sørg for at filterpumpen går så mange timer som produsenten foreskriver. Vanligvis er dette fabrikkinnstilt, men avhengig av hvor mye spaeieren bader, kan filtreringssyklusen med fordel justeres. Ta kontakt med leverandøren av badestampen for å finne ut fakta om akkurat din modell, alternativt finner du svarene i bruksanvisningen.
 • Et filter som er for skittent, vil ikke fungere. Det anbefales derfor at du har minst to filtre hjemme "på lager", slik at du alltid har et fungerende filter som kan brukes når det andre skal rengjøres.
 • Hvor ofte bør filteret rengjøres? Det finnes ikke noe eksakt svar. Rengjøringsintervallene avhenger av belastningen og bruken av boblebadet. En tommelfingerregel er imidlertid å prøve å rengjøre spafilteret minst en gang i måneden.
 

Rask rengjøring av vaskbare filtre:

Skyll filteret slik at vannet kommer ordentlig inn i foldene på spafilteret. Koble hageslangen til filtervasken. Distribuere Delphin spa filterrens selv over spafilteret. La det så stå i 10 minutter før du vasker filteret med vannveggen med vannet i slangen slått på.

Spalokk

Ekte Spalock. Markedets beste isolasjon og fuktsperre.

Nybegynnere

Kjøpt et nytt boblebad? Grunnleggende tips for oppstart og løpende drift.

Opplæring 1: Tips og råd for spapleie - Ny start, etter rengjøring og/eller vannbytte. - hvordan gjør jeg?

Grunnleggende tips til deg som har kjøpt nytt boblebad eller kanskje kjøpt hus hvor boblebadet allerede var på plass da de flyttet inn.

En stor del av vannbehandlingen består av filtrering. Vi anbefaler rengjøringsfrie spa-filtre som er overlegne i brukervennlighet og fjerner mindre partikler ned til 1-5 mikron sammenlignet med tradisjonelle vaskbare filtre som nye kan håndtere ned til 20 mikron. Resultatet er betydelig klarere vann!

1. Fyll badekaret med vann. Vannet du fyller i badestampen skal være av drikkevannskvalitet så mye som mulig. Hvis du har din egen brønn, anbefaler vi at du bruker en forfilter når du fyller på. Neste trinn er å balansere vannet. 

2. Juster alkaliteten riktig som et første trinn. Hev alkaliteten med Alka opp (hvis den er for lav) eller senk den med Alka Ned (hvis den er for høy).

3. Mål PH-verdien (klikk her for utvalg av testutstyr). Prøv å være i området 7.0-7.4.

Er PH-verdien for høy? Kjøp pH minus!
Er PH-verdien for lav? Kjøp pH-pluss!

Høy pH-verdi gir dårligere klordesinfeksjon, hudirritasjon, kalkutfelling og turbiditet.
Lav pH-verdi gir aggressivt vann som sliter på utstyr og forårsaker irritasjon i øyne og slimhinner. 

4. Når vannet er i balanse begynner du å sjokkbehandling i henhold til doseringen på pakken.
Passende sjokk er (di-)klorpulver som SpaCare Minichlor. Et utmerket alternativ er også Delphin Oxi booster som består av di-klorpulver og noe oksygen. 

Kombinasjonen gir et meget godt resultat! Avhengig av vannkvaliteten kan det også kalk- og metalljustering produkter må legges til.

Ta av lokket i 10-15 minutter under sjokkbehandlingen for å beskytte massasjebadets lokk.

5. Neste trinn er å velge hvilket løpende desinfeksjonsmiddel som skal brukes (klørbrom eller aktivt oksygen). Klikk her for å få hjelp til å ta dette valget! Ikke underdoser. Ikke vær redd for klor, vær redd for bakteriene!
Doser alltid i henhold til instruksjonene på pakken.

Nå er badekaret endelig klart til å nytes!

Grunnleggende løpstips:

Dusj godt før spabad! Sørg for å dusje skikkelig før du bader og skyll grundig av såperester på kropp og badetøy. En person som ikke har dusjet, bringer 200 ganger mer forurensning inn i spaet enn en person som har dusjet

Bland ALDRI forskjellige kjemikalier

Granulat (kjemikalier i pulverform) og tabletter kan løses opp i en bøtte med varmt vann før de helles i massasjebadet. Ulike kjemikalier bør imidlertid ikke løses opp samtidig i samme bøtte, da det kan dannes giftige gasser. Det er ingen fare når de blandes med noen få kubikkmeter vann i massasjebadet.

Spa rengjøring av rørsystemer

Du må skifte vannet i spaet 3-4 ganger i året og deretter alltid rengjøre rørsystemet samtidig. Du starter med å dosere i anbefalt mengde"Pipe Renser«I eksisterende badevann. Slå på dysene og kjør rundt i hele systemet i ca. 10 minutter før du tømmer det gamle badevannet. Ta gjerne vannslangen og legg den mot dysene så skyller du ut litt ekstra skitt.
Det finnes midler til rengjøre og polere opp selve interiøret i badekaret. Hell i nytt vann, juster alkalitet, pH og sjokk-klor. Du har nå et nytt sunt badevann å nyte.

Tips 1: Har du tenkt å bytte filter samtidig, kan det være smart å skylle av gamle filtre og bruke dem den første dagen. Ellers er risikoen at du umiddelbart tetter igjen de nye filtrene med rester fra rørene og fra biofilmen fra ferskvannet. 

Tips 2: Samtidig passe på å gjøre rengjøre og beskytte vinylsiden av spa-lokket men husk å skylle forsiktig av såperester så det ikke kommer inn i spaet for da får du virkelig et boblebad.

Ekte Spalock
Spray på Vinylbeskyttelse 303 da får lokket lengre levetid.

Hva bør vurderes ved vannskifte?

Opplæring 1: Tips og råd for spapleie - Ny start, etter rengjøring og/eller vannbytte. - hvordan gjør jeg?

Grunnleggende tips til deg som har kjøpt nytt boblebad eller kanskje kjøpt hus hvor boblebadet allerede var på plass da de flyttet inn.

En stor del av vannbehandlingen består av filtrering. Vi anbefaler rengjøringsfrie spa-filtre som er overlegne i brukervennlighet og fjerner mindre partikler ned til 1-5 mikron sammenlignet med tradisjonelle vaskbare filtre som nye kan håndtere ned til 20 mikron. Resultatet er betydelig klarere vann!

1. Fyll badekaret med vann. Vannet du fyller i badestampen skal være av drikkevannskvalitet så mye som mulig. Hvis du har din egen brønn, anbefaler vi at du bruker en forfilter når du fyller på. Neste trinn er å balansere vannet. 

2. Juster alkaliteten riktig som et første trinn. Hev alkaliteten med Alka opp (hvis den er for lav) eller senk den med Alka Ned (hvis den er for høy).

3. Mål PH-verdien (klikk her for utvalg av testutstyr). Prøv å være i området 7.0-7.4.

Er PH-verdien for høy? Kjøp pH minus!
Er PH-verdien for lav? Kjøp pH-pluss!

Høy pH-verdi gir dårligere klordesinfeksjon, hudirritasjon, kalkutfelling og turbiditet.
Lav pH-verdi gir aggressivt vann som sliter på utstyr og forårsaker irritasjon i øyne og slimhinner. 

4. Når vannet er i balanse begynner du å sjokkbehandling i henhold til doseringen på pakken.
Passende sjokk er (di-)klorpulver som SpaCare Minichlor. Et utmerket alternativ er også Delphin Oxi booster som består av di-klorpulver og noe oksygen. 

Kombinasjonen gir et meget godt resultat! Avhengig av vannkvaliteten kan det også kalk- og metalljustering produkter må legges til.

Ta av lokket i 10-15 minutter under sjokkbehandlingen for å beskytte massasjebadets lokk.

5. Neste trinn er å velge hvilket løpende desinfeksjonsmiddel som skal brukes (klørbrom eller aktivt oksygen). Klikk her for å få hjelp til å ta dette valget! Ikke underdoser. Ikke vær redd for klor, vær redd for bakteriene!
Doser alltid i henhold til instruksjonene på pakken.

Nå er badekaret endelig klart til å nytes!

Grunnleggende løpstips:

Dusj godt før spabad! Sørg for å dusje skikkelig før du bader og skyll grundig av såperester på kropp og badetøy. En person som ikke har dusjet, bringer 200 ganger mer forurensning inn i spaet enn en person som har dusjet

Bland ALDRI forskjellige kjemikalier

Granulat (kjemikalier i pulverform) og tabletter kan løses opp i en bøtte med varmt vann før de helles i massasjebadet. Ulike kjemikalier bør imidlertid ikke løses opp samtidig i samme bøtte, da det kan dannes giftige gasser. Det er ingen fare når de blandes med noen få kubikkmeter vann i massasjebadet.

Spa rengjøring av rørsystemer

Du må skifte vannet i spaet 3-4 ganger i året og deretter alltid rengjøre rørsystemet samtidig. Du starter med å dosere i anbefalt mengde"Pipe Renser«I eksisterende badevann. Slå på dysene og kjør rundt i hele systemet i ca. 10 minutter før du tømmer det gamle badevannet. Ta gjerne vannslangen og legg den mot dysene så skyller du ut litt ekstra skitt.
Det finnes midler til rengjøre og polere opp selve interiøret i badekaret. Hell i nytt vann, juster alkalitet, pH og sjokk-klor. Du har nå et nytt sunt badevann å nyte.

Tips 1: Har du tenkt å bytte filter samtidig, kan det være smart å skylle av gamle filtre og bruke dem den første dagen. Ellers er risikoen at du umiddelbart tetter igjen de nye filtrene med rester fra rørene og fra biofilmen fra ferskvannet. 

Tips 2: Samtidig passe på å gjøre rengjøre og beskytte vinylsiden av spa-lokket men husk å skylle forsiktig av såperester så det ikke kommer inn i spaet for da får du virkelig et boblebad.

Ekte Spalock
Spray på Vinylbeskyttelse 303 da får lokket lengre levetid.

Badestamp som er uten tilsyn?

Hvis mulig, bør du sjekke spaet hver uke. Dette er imidlertid ikke alltid praktisk mulig og i så fall kan du med fordel følge rådene nedenfor:

 1. Sjekk PH-verdi og alkalitet med testutstyret.
 2. Juster alkaliteten til mellom 80-120 mg/l og pH til 7,0-7,4.
 3. Senk vanntemperaturen litt for mindre energiforbruk.
 4. Sjokkbehandle vannet i spaet i henhold til doseringen på pakken.
  Egnet sjokkklorering er (di-)klorpulver som SpaCare Minichlor. Et utmerket alternativ er også Delphin Oxi booster som består av di-klorpulver og noe oksygen. Kombinasjonen gir et meget godt resultat! Avhengig av vannkvaliteten kan det også kalk- og metalljusteringsprodukter må legges til.
 5. Tilsett langtidsvirkende desinfeksjonsmiddel. Eks. vis 40 ml OxyPlus Activator Liquid.

Elektrisitetsforbruk

Installasjon av boblebad

Er det nødvendig å bruke isopor under en badestamp?

Det er absolutt ingen ulempe å isolere massasjebadet på undersiden, selv om massasjebadet allerede er isolert. Hvorvidt det er et økonomisk forsvarlig tiltak er vanskelig å svare på generelt, da det selvsagt avhenger av hvor godt massasjebadet er isolert fra fabrikken, gjeldende strømpriser etc. De fleste massasjebad på markedet er godt isolert, men det er store forskjeller. En del leverandører markedsfører "lykketall", så forsikre deg om at din potensielle leverandør har dokumenterte tall som stemmer overens med de faktiske forholdene. Be om en kopi av testene, ellers finnes de sannsynligvis ikke.

Hvis du likevel velger å etterisolere, finnes det ulike typer skumplast- eller polystyrenplater til dette formålet i velassorterte byggevarehus.

Beste beliggenhet for et boblebad

Ofte er plasseringen av spaet allerede bestemt på forhånd. Ofte faller valget på et eksisterende område på terrassen eller kanskje på et koselig sted på tomten med en spesiell utsikt. Her er noen generelle tips og kommentarer fra Kuben.se om plassering av det nyinnkjøpte spaet;

Det er vanskelig å flytte en badestamp

Det er derfor lurt å tenke seg om to ganger før man bestemmer seg for den endelige plasseringen av spaet.

Velg et sted som er skjermet, i nærheten av oppvarming og dusjer, og vurder om stedet er skjermet for innsyn.

En badestamp som står i sterk vind krever mer energi for å holde varmen. Nærhet til dusj og varme gjør det mye enklere å bade, og du slipper å skli eller snuble for å komme inn og ut av den koselige badestampen. Det blir flere muligheter for spontane bad, og du vil sannsynligvis bruke badet mer hvis det er tilgjengelig i forhold til hovedbygningen.

Det er heller ikke alle som ønsker å hilse på naboen i badebukse eller badedrakt hver gang de skal bade.

Beliggenhet direkte på terrassen

Et populært alternativ. Av åpenbare grunner. Plasseringen av balkongen er ofte allerede nøye planlagt og ligger i tilknytning til bygningen som inneholder dusj og bad. Muligheten for å nå massasjebadet på en enkel og lettvint måte er derfor ofte god, også om vinteren når risikoen for is og snø kan begrense adkomsten hvis massasjebadet er plassert for langt fra huset. Å dusje før man bader er, som vi ofte beskriver, svært sentralt ettersom en person som har dusjet forurenser badevannet 200 ganger mindre enn en person som ikke har dusjet. Hvis du velger å installere massasjebadet på en terrasse, må du om nødvendig forsterke den slik at den tåler massasjebadets totalvekt. Det betyr ca. 500 kg per kvadratmeter badeflate. Hvis du ikke er håndverker eller kvalifisert gjør-det-selv-mann, anbefaler vi at du rådfører deg med en håndverker eller leverandør av massasjebad om installasjonen.

Bygge inn et boblebad eller boblebad på balkongen din

Resultatet er vanligvis veldig elegant, noe som også bidrar til populariteten til dette alternativet. Ulempene er blant annet at servicearbeidet kan være mer komplisert. Minst én side av massasjebadet må åpnes for service. En annen ulempe er at det kun er mulig å velge en toppmontert løsning. Verdt å merke seg; ved å bygge massasjebadet i halv høyde får du en enklere inngang og slipper trapp til badet.

 

Plassering av boblebad innendørs

Hvis du har tenkt å plassere massasjebadet innendørs, bør du forsikre deg om at badet eller det tiltenkte stedet tåler den økte vekten av massasjebadet. Rådfør deg med en bygningsekspert om dette. Ventilasjonen må være dimensjonert for den betydelige økningen i fuktighet som massasjebadet vil medføre.

Tilkobling av strøm til et boblebad

Et massasjebad eller boblebad leveres normalt som en komplett enhet som er klar til bruk og enkel å installere. En kvalifisert elektriker bør koble til strømmen via en jordfeilbryter. Det er ikke nødvendig med noen permanent vanninstallasjon, vannet tilføres med hageslangen.

Underlag for boblebadet

Underlaget må være flatt og stabilt og ligge på et hardt underlag som tåler belastningen fra badet. Grunnstein eller et stabilt grus- eller makadamunderlag anbefales. Deretter er det lurt å legge ekstra isolasjon mellom fundamentet og massasjebadet. Det er vanlig å bruke en eller annen form for bakkeisolasjon. Isolasjonsskiver som for eksempel XPS-plater.

Løpende vedlikehold av boblebad

Generelt

Gode vedlikeholdsrutiner og vaner for vannbytte i massasjebadet er viktige faktorer. Du finner mer detaljert informasjon om dette nedenfor.

Uansett hvilket desinfeksjonssystem du bruker, bør du desinfisere minst én gang i uken:

 • Mål og juster pH-verdien til 7,0-7,4.
 • Skyll eller rengjør vaskbare massasjebadfiltre regelmessig annenhver uke, og skift dem ut etter ca. ett års drift. Hvis du vil unngå dette trinnet, kan du velge våre rengjøringsfrie filtre.
 • Skyll eller rengjør vaskbare massasjebadfiltre regelmessig annenhver uke, og skift dem ut etter ca. ett års drift.

Vannskifte i boblebadet og rengjøring av rørsystemet

Dette er en tidkrevende, men viktig del av vedlikeholdet av massasjebad og boblebad. I rørsystemet til boblebadet danner fett og smuss en film som kalles biofilm. Denne biofilmen fjernes ved hjelp av spesialmidler som Spa Pipe Cleaner eller SpaCare Biofilm Cleaner.

Vannet i massasjebadet bør skiftes 2-3 ganger i året, og rørene bør alltid rengjøres samtidig. Det finnes metoder for å rengjøre og polere opp på innsiden av badekaret.

 1. Sørg for at vannstanden i boblebadet er rett over dysene. Fyll på med vannslangen om nødvendig.
 2. Fjern filterpatronen og om mulig også nakkeputene.
 3. Tilsett Spa Pipe Cleaner eller SpaCare Biofilm Cleaner. Doser i henhold til instruksjonene på emballasjen.
 4. Start alle massasjepumpene og la dem gå i 10-20 minutter. Slå imidlertid av luftavtrekket (avhengig av jacuzzi- eller massasjebadmodell).
 5. Du vil oppdage at det blir veldig skittent på overflaten og i badekaret. Tørk av innsiden av badekaret der skitten har samlet seg.
 6. Tøm badekaret og tørk det rent med filler eller fiberkluter.
 7. Fyll badekaret med rent vann.
 8. Kontroller PH-verdien
 9. Sjokkklorer eller tilsett et annet desinfeksjonsmiddel i henhold til instruksjonene på emballasjen (brom, klor eller aktivt oksygen).

Tips 1: Har du tenkt å bytte filter samtidig, kan det være smart å skylle av gamle filtre og bruke dem den første dagen. Ellers er risikoen at du umiddelbart tetter igjen de nye filtrene med rester fra rørene og fra biofilmen fra ferskvannet. 

Tips 2: Samtidig passe på å gjøre rengjøre og beskytte vinylsiden av spa-lokket men husk å skylle forsiktig av såperester så det ikke kommer inn i spaet for da får du virkelig et boblebad.

Vedlikehold Sannra overtrekk for boblebad og overtrekk for massasjebasseng

Spray på Vinylbeskyttelse 303 vil dekselet ha en lengre levetid. Gjør det til en rutine å gjøre dette i forbindelse med at du skifter vann i boblebadet.

Kontinuerlig rengjøring av massasjebadfiltre / lamellfiltre

Det er viktig å rengjøre filtrene. Sammen med kjemikaliene spiller filtrering en avgjørende rolle for å produsere rent og fint massasjebadvann. Logikken er ganske enkelt at jo mer filterpumpen går, desto renere vann får du.

Du bør derfor rengjøre den skitne filterpatronen med jevne mellomrom. Du tar så filteret ut av beholderen og skyller rent fra all synlig skitt som du ser mellom lamellene. Etter at du har skylt rent, plasser filterpatronen i en beholder og tilsett Filterrens i henhold til doseringsinstruksjonene på pakningen.

Etter å ha ligget i løsningen i minst 12 timer, ta opp filteret og skyll grundig under rent vann. Du har nå et renset spa-filter klart til bruk.

 • Sørg for at filterpumpen går så mange timer som produsenten foreskriver. Vanligvis er dette fabrikkinnstilt, men avhengig av hvor mye spaeieren bader, kan filtreringssyklusen med fordel justeres. Ta kontakt med leverandøren av badestampen for å finne ut fakta om akkurat din modell, alternativt finner du svarene i bruksanvisningen.
 • Et filter som er for skittent, vil ikke fungere. Det anbefales derfor at du har minst to filtre hjemme "på lager", slik at du alltid har et fungerende filter som kan brukes når det andre skal rengjøres.
 • Hvor ofte bør filteret rengjøres? Det finnes ikke noe eksakt svar. Rengjøringsintervallene avhenger av belastningen og bruken av boblebadet. En tommelfingerregel er imidlertid å prøve å rengjøre spafilteret minst en gang i måneden.

Rask rengjøring av vaskbare filtre

Skyll filteret slik at vannet kommer ordentlig inn i foldene på spafilteret. Koble hageslangen til filtervasken. Distribuere Delphin spa filterrens selv over spafilteret. La det så stå i 10 minutter før du vasker filteret med vannveggen med vannet i slangen slått på.

Estelle filterrens

Rengjør filteret ditt på et minutt!

Hvis du ikke har en slik filterrenser, gjøres dette vanligvis med en hageslange i kombinasjon med en filterspray som beskrevet ovenfor. Det skitne vannet spruter ofte ukontrollert i alle retninger. Estelles filterrensesystem for massasjebad kan hjelpe deg med å vaske filteret raskt, enkelt og miljøvennlig uten kjemikalier. Sett filterpatronen som skal rengjøres, inn i rengjøringsenheten og koble den til en vanntilkobling via en slange. Åpne vannkranen. Den skitne filterpatronen settes i rotasjon av vannstrålen. Smusset spyles ut av den rettede strålen mellom lamellene og kastes bort av sentrifugalkraften. Du kan endre rotasjonsretningen med dreieknappen på siden for å skylle massasjebadfilteret grundig fra begge sider. Det store, gjennomsiktige huset beskytter mot smuss og vannsprut. Dermed kan du rengjøre filterpatronen på badet, i kjelleren eller garasjen. Det skitne vannet kan tappes ut gjennom det integrerte avløpet.

Patronfilteret rengjøres grundig i omtrent ett minutt og er deretter rent igjen.

Rengjøringsfrie massasjebadfiltre

Anbefales på det sterkeste for deg som ønsker å unngå den vanskelige og tidkrevende rengjøringen av massasjebadets filtre.

Dette er rett og slett den praktiske, moderne måten å få renere badevann på. Sannra™-filteret fjerner partikler ned til 1-5 mikrometer, sammenlignet med tradisjonelle vaskbare lamellfiltre som ikke klarer å fjerne partikler som er mindre enn ca. 20 mikrometer. Resultatet er rett og slett renere og friskere badevann. 

Du trenger aldri å vaske skitne filtre eller kjøpe filterkjemikalier igjen.

Etter 3 måneder kaster du filteret og setter inn et nytt. Hvert filter tåler ca 3 måneder med vanlig bading. Med to filtre i badekaret ditt bytter du etter ca. 5-6 måneder.

Renefrie spa-filtre forenkler boblebadelivet. Filteret består av spunnet plast, porøs polypropylen (samme materiale som i pet-flasker).

Bør skiftes hver tredje måned ved vanlig bading. Hvis du bader ofte og med mange personer, må filteret skiftes oftere.

Bruk aldri flokkuleringsmidler (Clarifier, Bright&Clear, Gentle Clarifier) sammen med disse filtrene. Filtrene fjerner naturlig små partikler som forårsaker uklart vann.

Ikke bruk oljebaserte dufter som tetter alle typer filtre.

Vi anbefaler at du bruker et gammelt skyllet filter i 24 timer etter vannbytte og rørrengjøring.

Det er vanligvis små partikler i det nye vannet, og rester kan fortsette å komme ut av rørsystemet selv etter rengjøring, noe som forkorter filterets levetid.

les mer om

Spapleie - Spabad

Kontakt oss

Salg, returer, reklamasjoner, levering og support

(+46) (0)18 – 24 09 00
(Svensk støtte)
Hverdager 09:00 – 11:30
info@kuben.se