Fri frakt vid alla köp över 699 sek
Fri frakt vid alla köp över 699 sek
Snabba leveranser
Stort sortiment
Förmånliga priser

FAQ SPABAD - SKÖTSELRÅD FÖR SPABAD

Problem med vattnet? Kolla på punkerna nedan för att lösa ditt problem.

Ett modernt spabad innehåller ofta upp emot 100 meter slangar och rör. Om dessa inte rengörs reglebundet så blir det svårt att undvika bakterier och smuts i rörsystemet.

Om Ni säkerställer att det finns tillräckligt med desinfektionsmedel i badet (brom och klor) – även när du inte badar – så kommer intervallen mellan rörrengöringarna att bli längre. För att desinfektionsmedlen ska få full effekt så krävs, som vanligt, att vattnet hålls i balans (PH-värde och alkanitet).

Tyvärr är det så att glömmer Ni att hålla vattnet i balans samt att det tillåts att stå utan desinfektionsmedel – även kortvarigt – så leder det ofrånkomligen att det bildas ett skikt med biofilm i badets rörsystem.

När biofilm tillåts växa i rör och slangar så bildas den perfekta grogrunden för bakterier. Ni märker att det bildas bakterier även via era egna sinnen då det förekommer en sur lukt samt även via visuell förekomst av bruna ”geleklumpar” i spabadet.

Med hänsyn till ovanstående så är det viktigt att Ni 2-4 gånger per år tillsätter antingen Delphin pipe cleaner eller SpaCare biofilm cleaner i samband med vattenbyten. Produkterna är utvecklade för att effektivt avlägsna avlagringar med hudfett, hår och liknande samtidigt som spabadet desinficeras.

Den bruna smutskant som ofta bildas vid vattenlinjen efter rensningen av rörsystemet kan enkelt avlägsnas med SpaCare Spaclean Spray.

OBS! Kom ihåg, att när man tillsätter skötselmedel till spabadet, ska cirkulationspumpen (massagepumpen) vara igång, men luftinblåsningen ska vara stängd. Även Ert Sannra-Spalock ska vara borttaget för att undvika skador.

Det finns normalt tre orsaker till att vattnet i spabadet blir grått eller grumligt:

 • Otillräcklig filtrering. För bästa filtrering rekommenderas våra Sannra™ rengöringsfria spafilter.
 • För högt pH-värde eller alkalinitet – att vattnet inte är i balans
 • För mycket organiskt material från de som badar – det vill säga felaktig oxidation. Kom ihåg att duscha innan bad!
1. Otillräcklig filtrering
Det finns 2 anledningar till att vattnet inte filtreras tillräckligt. Den första är att filtreringscykeln inte är tillräcklig, den andra att filtren är igensatta.
 

Sannra™ tvättbara spafilter

Om du använder tvättbara spafilter så skall dessa rengöras varannan var tredje vecka med speciellt rengörningsmedel, filter cleaner. Detta medel löser upp fett men gör så det inte löddrar i ditt spabad. Tvättbara spafilter bör bytas och kastas senast efter 12 månader.

När filtret är rent, kan även de minsta partiklarna i vattnet avlägsnas genom att man tillsätter flockmedel.

Sannra™ rengöringsfria spafilter

Använder du dessa filter och upplever otillräcklig filtrering så kan det vara dags att byta filter. Läs mer om dessa populära filter här.

2. PH-värde eller alkanitet är inte rätt

– Justera alkaliniteten korrekt som ett första steg. Höj alkaliteten med Alka Up (om den är för låg) eller sänk den med Alka Down (om den är för hög).

– Mät PH- värdet (klicka här för val av testutrustning). Försök att ligga i intervallet 7.0-7.4.

Är PH-värdet för högt? Köp PH-down!
Är PH-värdet för lågt? Köp PH-up!

Högt pH värde ger sämre klordesinfektion, hudirritation, kalkutfällning samt grumlighet.
Lågt pH värde ger aggresivt vatten som sliter på utrustning och ger irritation i ögon och slemhinnor. 

Alkaliniteten visar mängden upplösta alkaliska salter i vattnet, t.ex. karbonater, bikarbonater och hydroxider.
Alkaliniteten är vattnets pH-buffert – dvs. ju större buffert, desto större är vattnets motstånd mot ändringar av pH-värdet.

3. För mycket organiskt material i vattnet – felaktig oxidation 

Återigen påminner vi av vikten att duscha innan man badar. En person som inte duschat ”förorenar” 200 gånger mer än en ren person som just lämnat duschen.

Chockbehandla vattnet i spabadet enligt doseringen på förpackningen. Lämplig chock-klorering är (di-)klor-pulver som SpaCare Minichlor. Ett utmärkt alternativ är också Delphin Oxi booster som består di-klor pulver och en del syre.

Vill du chockbehandla utan klor så använder du istället SpaCare Spachock eller Active Oxygen Granular.

Vatten innehåller naturligt kalk, som i sin tur kan medföra vita flagor om PH-värdet blir högt (över 7,6).

Om du upptäcker vita flagor i vattnet så kan de försvinna av sig själv via vanlig filtrering – möjligheterna till detta är än större med våra Sannra™ rengöringsfria spafilter. Då flagorna är stora fastnar de på utsidan av filtret och täpper till det. För att få bort flagorna måste man ta ut filtret med cirkulationen avstängd och skölja av flagorna. Detta brukar behöva upprepas ett antal gånger för att få bort alla flagor. Det är sannolikt att det även finns avlagringar av kalk i rör och på badet. Använd då några av våra produkter som motverkar kalk.

Om de vita flagorna inte är kalk, kan man ha använt olämpliga skötselmedel/kemikalier som innehåller för många olösliga ämnen.

Råd för att undvika vita flagor eller mjölkigt vatten i fortsättningen:

 • Se till att alkaliniteten har justerats till 80–120 mg/l, så pH-värdet är stabilt.
 • Kontrollera pH-värdet regelbundet och gärna 2-3 gånger i veckan och justera till 7,0–7,4.
 • Använd SpaCare No Scale eller Delphin spa Kalkstabilisator för att sänka hårdheten i ditt badvattnet och därmed reducera risken för kalkutfällningar.

KLOR

Klor är enligt våra erfarenheter mest effektivt och billigast. Klor är dessutom det enda ämne som både desinficerar (dödar bakterier) och oxiderar vattnet (förbränner smuts och fett). Därför rekommenderar vi i första hand klor-produkter i Spabad. Detta för att säkerställa att bakterierna inte överlever, så du kan njuta av ditt spabad utan problem.

Om du vill bada utan klorlukt ska du pröva SunWac 9 eller Sunvac 12 tabletter. Vanligast är att använda tabletter före/efter bad. Tabletterna är brustabletter så de upplöses efter fem minuter – och sedan kan du bada i spabadet.

Beroende hur mycket man badar, så chock-klorerar man istället för tabletterna efter bad, var annan, var tredje vecka. Chock-kloret tar bort kloraminer, (förbrukat klor), och andra föroreningar. Väldigt bra att då och då dessutom tappa ur lite vatten och fylla på med nytt “spädvatten”. Har du ett klorvärde på mellan 1-3mg/l kan det rent teoretiskt inte finnas bakterier i vattnet. Lägre klorvärden ger ett reducerad säkerhet för ett bakteriefritt vatten och högre klorvärden kan istället medföra obehag i form av klorlukt och eventuellt uttorkad hud.

 

BROM I SPABAD

Kan med fördel användas om man har klorallergier. Lite dyrare än klor men mycket effektivt i jämförelse med andra klorfria kemikalier. Fördelen med Brom är dessutom att det ger samma desinfektion oavsett pH värde. Utöver en grunddesinfektion med brom bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med Spa Shock eller Spa Klor.

Våra populäraste produkter SpaCare Bromin tabs och Delphin Spa Brom tabs finner du under under kategorin Spa Brom. Brom desinficerar men nackdelen med att inte använda klor är att klor är det enda alternativet som både oxiderar och desinficerar. Det betyder att oxidationen måste ske via chockbehandling vid användandet av brom. Som chockbehandling med klor rekommenderar vi SpaCare MiniChlor eller Delphin Spa Oxi Booster som är en unik kombination av klor och aktivt syre.

Vill man chockbehandla badet utan klor så kan man med fördel välja SpaCare SpaChock Granular eller Spa Shock Granulat.

 

AKTIVT SYRE – Lämpligt för badtunnor av trä

Vi rekommenderar att man använder produkter med aktivt syre som bas i kombination med en aktivator. Spa Shock respektive Spa Shock Tabs 20g tillsammans med Spa Shock Support (Algdödare). Utöver en grunddesinfektion med aktivt syre bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med Spa Klor.

Upplever du att alkaniteten minskar och PH-värdet stiger efter ett bad i Spabadet?
 
När man badar ofta och länge – ex. vis 3 * 30 minuter i veckan med 4-6 personer i spabadet
så kan man efter mätningar av badvattnet, med Scuba 2 eller liknande mätinstrument,
uppleva att alkaniteten minskar och PH-värdet ökar.
 
Detta beror vanligtvis på följande två orsaker:
 
1. Organiskt material gör att PH-värdet i vattnet stiger – därför är det, återigen, oerhört viktigt att duscha 
och tvätta sig ordentligt innan man badar. 
 
2. Vattnets hastighet ökar dramatiskt när det pumpas ut genom munstyckena. Detta gör att koldioxid (Co2) 
försvinner ur vattnet och därmed lkar PH-värdet men alkaniteten minskar. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att vattenkemi är komplicerat och att om man badar ofta så ökar
behovet av att kontrollera och justera PH-värde samt alkanitet.

Klor

Mest effektivt och billigast. Vanligast är att använda tabletter före/efter bad. Beroende hur mycket man badar, så chock-klorerar man istället för tabletterna efter bad, var annan, var tredje vecka.

Chock-kloret tar bort kloraminer, (förbrukat klor), och andra föroreningar. Väldigt bra att då och då dessutom tappa ur lite vatten och fylla på med nytt “spädvatten”.

Om det finns bakterier och/eller organiskt material i vattnet så kommer kloret och kloratomerna att ”äta upp” dessa föroreningar. Därmed förbrukas kloret. Det är inte ovanligt att man, genom denna process, upplever att kloret man har tillsatt därmed försvinner omedelbart.

Tillsätt klor. Vänta 30 minuter efter detta och mät sedan klorvärdet med testutrustningen. Om du återigen ”mäter 0” avseende klor, ska du tillsätta mer klor.

När alla föroreningar har avlägsnats, först då kommer kloret att finnas kvar i vattnet och klorvärdet kommer att ligga i rekommenderat intervall.

För att få ett rent vatten så krävs det att Ni försöker uppnå de rekommenderade värdena nedan.

Oavsett vilket desinfektionsmedel du använder så är det viktigt att alkaniteten och PH-värde alltid följer de rekommenderade värdena.

Börja med att mäta med någon av våra testinstrument. Mät klor/brom-, alkanitet- och PH-värde.

Vi rekommenderar detta startpaket i form Aquacheck digital reader som är ett komplett kit att mäta Ert vatten via teststickor.

Är man beredd att gå upp lite i pris så är våra Scuba 2 ett gott alternativ som mäter vattnet mer exakt och fotometriskt.

Vill man ha det allra bästa och såväl mäta som avläsa värden i mobiltelefonen automatiskt så bör man överväga att köpa en Blue Connect.

 IdealvärdeJustera med
pH-Värde7,0 – 7.4pH Plus, pH Minus
Alkalinitetsvärde80 – 120 mg/l (ppm)Alkalinity Up, Down
Hårdhetsgrad150 – 250 mg/l (ppm)Hardness Up
Klor1,0 – 3,0 mg/l (ppm)Klor
Aktivt syre5,0 – 8,0 mg/l (ppm)Shock
Brom2,0 – 3,0 mg/l (ppm)Brom

Det bekväma, moderna sättet till renare badvatten. Vill du veta mer om fördelarna med våra populära rengöringsfria spafilter?

Sannra™ rengöringsfria filter för spabad tar bort partiklar ner till 1-5 mikron att jämföra med traditionella tvättbara lamellfilter som inte klarar att ta bort mindre partiklar än ca. 20 mikron. Resultatet blir helt enkelt renare och fräschare badvatten. Läs mer..

Du behöver aldrig mer tvätta smutsiga filter eller köpa filterkemikalier. Efter 3 månader slänger du helt enkelt filtret och sätter i ett nytt. Varje filter klarar ca 3 månaders normalt badande. Med två filter I ditt bad så byter du alltså efter ca. 5-6 månader.

Rengörningsfria spafilter förenklar spabadslivet. Filtret består av spunnen plast, porös polypropylen (samma material som i pet-flaskor).

Ska bytas var tredje månad vid normalt badande.

Badar man ofta och många, så måste filtret bytas oftare. Använder du två filter så byter du var 6:e månad osv. Ger ett renare badvatten, tar bort partiklar ner till 1-5 micron. Ett nytt tvättbart filter tar bort partiklar ner till 20-40 micron.

 • Använd aldrig flockningsmedel, (Klarningsmedel, Bright&ClearGentle Clarifier), ihop med dessa filter. Filterna plockar naturligt bort små partiklar som ger grumligt vatten.
 • Använd inte oljebaserade dofter som sätter igen alla typer av filter.
 

Vi rekommenderar att man efter byte av vatten och rör-rengöring använder ett gammalt avsköljt filter ett dygn.

Det finns som regel små partiklar i det nya vattnet och det kan komma ut rester från rengörningen som förkortar livslängden på filtret.

Rengöring av filtren är viktigt. Spafiltren och filtreringen har en avgörande funktion på vägen fram till rent och fint spavatten tillsammans med kemikalierna. Logiken är helt enkelt att ju mer filterpumpen är igång, desto renare vatten får Ni.

Smutsiga filterpatronen ska du därför rengöra med jämna mellanrum. Du plockar då ut filtret från behållaren och spolar rent från all synlig smuts som du ser mellan lamellerna. Efter att du spolat rent så placerar du filterpatronen i en behållare och tillsätter Filter Cleaner enligt doseringsanvisningen på förpackningen.

Efter att legat i lösningen i minst 12 timmar så tar du upp filtret och sköljer noga under rent vatten. Nu har du ett rengjort spafiltret och det är klart för användning.

 • Se till att filterpumpen går så många timmar som tillverkaren föreskriver. Vanligtvis är detta fabriksinställt men beroende på hur mycket innehavaren av spabadet badar så kan filtreringscykeln med fördel justeras. Kontakta leverantören av spabadet för att ta reda på fakta kring just Er modell alternativt finns svaren i instruktionsboken.
 • Ett alltför smutsigt filter fungerar inte. Det rekommenderas därför att man har minst 2 filter hemma ”på lager” innebärande att man alltid har ett fungerande som kan användas när det andra är under rengöring.
 • Hur ofta ska filtret rengöras? Det finns inget exakt svar. Intervallen för rengöring är beroende av hur stor belastning och användning av spabadet som föreligger. En tumregel är dock att försöka rengöra spafiltret minst en gång per månad.
 

Snabbrengöring av tvättbara filter:

Spola filtret så att vattnet går in ordentligt i vecken på spafiltret. Anslut trädgårdsslangen till filtertvätten. Fördela Delphin spafilter cleaner jämt över spafiltret. Låt sedan verka i 10 minuter innan du tvättar filtret med waterwanden med påslaget vatten i slangen.

Gör med fördel rent vinylen på Ert nya spalock löpande. På ett lock till spabad ska man inte använda vassa borstar eller liknande utan en mjuk trasa eller microfiberduk. Var noga med att inte spola ner eventuella tvålrester i badet av misstag.

Vill man rengöra sitt jacuzzi lock lite grundligare så rekommenderar vi 303 Marine Multi Surface Cleaner som är ett utmärkt rengöringsmedel för spalock och resten av spabadet. Rengöringsmedlet rekommenderas av Sunbrella, världens största tillverkare av tyger för cabrioleter, kapell, klädsel i båtar etc. Denna produkt är helt fri från lösningsmedel och färgämnen och är utformad för att rengöra alla vattensäkra syntetiska, naturliga, känsliga tyger och material.

Oaktat med vilken metod ni rengör Ert nya Spalock så rekommenderar vi starkt att löpande använda denna
Vinylskydd – 303 Aerospace Protectant som effektivt skyddar locket och marinvinylen emot UV-strålning, väder och vind. Precis som en bils lack mår bra av vax / lackförsegling så mår det flesta material som utsätts för solljus, regn etc. bra av att få en skyddande yta och löpande skyddsbehandling.

För detta ändamål rekommenderar vi 303 – Aerospace alternativt SpaCare Cover Box. Ett spalock ifrån Sannra ™ är konstruerat för att överträffa kundens förväntningar avseende livslängd men det går att förlänga livslängden avsevärt genom löpande underhåll. Vi anser att det är värt att ta hand om sitt spalock då det är en vital del av bubbelbadet och även en relativt stor investering.

Det största problemet med lock till spabad är att isolerskivorna tar åt sig vatten. Vi bestämde oss därför tidigt för målsättningen att sälja spalock med marknadens bästa fuktspärr. Slutsatsen blev att för att åstakomma denna behövde vi producera ett spalock med fuktspärr gjord av Mylar. Resultatet och uthålligheten på fuktspärren blev enastående även om produktionskostnaden blir något högre än vid tillverkningen av lågbudget-spalock.

Vassa föremål och allmän vanskötsel av locket kan givetvis punktera fuktspärren. Men vanligt sunt förnuft vid hanteringen av locket till spabadet sätter oftast stopp för oönskade missöden med spalocket eller fallerad fuktspärr. Våra Sannra ™ spalock ifrån Kuben.se är oerhört tåliga och gjorda för vårt Nordiska klimat, “Made for Sweden” som vi brukar säga, men är för den skull är de inte moståndskraftiga för vilka påfrestningar som helst såsom spikar, knivar eller är skottsäkra.

Förutom den vård av spalock vi beskriver ovan så kan man med fördel minska påfrestningen av klorgaser på lock till spabad samt kuddarna i samma veva som man spar energi, två flugor i en smäll således, genom att köpa detta värmeskydd. 

Värmeskyddet flyter på vattenytan och förhindrar effektivt både värmeavgivning och avdunstning av vatten genom sin unika design.

Inget vi rekommenderar. Oftast är det fuktspärren som gett vika när ett lock börjar väga så att mycket att det knappt går att lyfta med mänsklig kraft. Fukt har då långsamt trängt in i locket tills det slutligen är mer eller mindre helt fyllt med vatten. Att åtgärda detta är inte försvarbart ur något perspektiv utan irrationellt i alla avseenden. 

Det kommer, kort sagt, varken bli billigt eller bra. 

990319

Givetvis följer det med nya locklås till Ert nya Sannra ™ spalock ifrån Kuben.se. Ni kan enkelt, med hjälp av skruvmejsel eller skruvdragare ersätta de gamla locklåsen på ett par minuter. Går locklåsen, via en olycka eller liknande, sönder i framtiden så har vi givetvis alltid reservdelar på lager för omgående leverans. Du finner dessa locklås här. Funktionen med locklås är givetvis att förhindra locket ifrån att blåsa av eller att bidra till säkerhet för barn
att falla ner i spabadet. Har man dock spabadet placerat på en extremt blåsig plats så kan det vara en god ide att lämna en planka eller annan lämplig tyngd tvärs över locket som en förstärkning till locklåsen. Sunt förnuft får helt enkelt råda utifrån eget omdöme givet situationen.

lock gr3 copy 2

Med en locklyft så förlängs livslängden på spabadet. Det är enklare att ta av locket till spabadet samt utgör en praktiskt “förvaring” av spalocket när spabadet används.

Hos Kuben.se kan du köpa 2 varianter av locklyftar:

Golvmonterad locklyft med gasfjäder och rör av svartlackerad aluminium.

Samt en kabinettmonterad locklyft som är att föredra om man har ett nedsänkt bad eller av egna estetiska skäl föredrar en locklyft till sitt spalock som monteras i annan höjd.

Lockskydd Cover cap

Vi vill passa på att varna för fågelbajs på alla typer av material. Inte minst på billack bör fågelbajs snabbt avlägsnas då det, av någon anledning, är frätande och kan skapa fläckar. Detsamma gäller även thermolock för spabad. Låt det inte ligga på locket i onödan. Vi har covers för spabad som förlänger livslängd på spalocket och även sparar energi. Klicka här för att se alternativen på Spacovers som du kan köpa på Kuben.se. 

Kolla på punkerna nedan för att lära dig mer om spabad och hur man sköter om dom.

Handledning 1: Tips och råd för skötsel av Spabad – Nystart, efter rengörning och/eller vattenbyte. – hur gör jag?

Grundtips för dig som köpt nytt spabad eller kanske köpt ett hus där spabadet redan stod vid tillträdet.

En övervägande del av vattenbehandlingen utgörs av filtrering. Vi rekommenderar Rengörningsfria Spafilter som är överlägsna i användarvänlighet samt tar bort mindre partiklar ner till 1-5 micron i jämförelser med traditionella tvättbara filter som nya klarar ner till 20 micron. Resultatet blir ett betydligt klarare vatten!

1. Fyll på vatten i badet. Vattnet som du fyller i spabadet ska i möjligaste mån vara av dricksvattenkvalitet. Har du egen brunn rekommenderar vi att ni använder ett förfilter när ni fyller på. Nästa steg är att få vattnet i balans. 

2. Justera alkaliniteten korrekt som ett första steg. Höj alkaliteten med Alka Up (om den är för låg) eller sänk den med Alka Down (om den är för hög).

3. Mät PH- värdet (klicka här för val av testutrustning). Försök att ligga i intervallet 7.0-7.4.

Är PH-värdet för högt? Köp pH-minus!
Är PH-värdet för lågt? Köp pH-plus!

Högt pH värde ger sämre klordesinfektion, hudirritation, kalkutfällning samt grumlighet.
Lågt pH värde ger aggressivt vatten som sliter på utrustning och ger irritation i ögon och slemhinnor. 

4. När vattnet är i balans, börja med att chockbehandla det enligt doseringen på förpackningen.
Lämplig chock är (di-)klor-pulver som SpaCare Minichlor. Ett utmärkt alternativ är också Delphin Oxi booster som består di-klor pulver och en del syre. 

Kombinationen ger ett mycket gott resultat! Beroende på vattenkvalitet kan även ev. kalk- och metalljusterande produkter behöva tillsättas.

Ta av locket 10-15 min vid chockbehandling, detta för att skydda spalocket.

5. Nästa steg är att välja vilket löpande desinfektionsmedel som ska användas (klorbrom eller aktivt syre). Klicka här för hjälp att göra detta val! Underdosera inte. Var inte rädd för kloret, var rädd för bakterierna!
Dosera alltid enligt anvisningen på förpackningen.

Nu är badet äntligen redo att avnjutas!

Löpande grundtips:

Duscha väl innan spabad! Se till att duscha ordentlig innan du badar och noga skölja bort tvålrester på kropp och badkläder. En oduschad person tar med sig 200 gånger mer föroreningar i spabadet än en duschad person.

Blanda ALDRIG olika kemikalier

Granulat (kemikalier i pulverform) och tabletter kan med fördel lösas upp i en hink med varmt vatten innan du häller det i spabadet. Dock får olika kemikalier inte lösas upp samtidigt i samma hink då det kan bildas giftiga gaser. Det är ingen  fara då det blandas med ett par kubikmeter vatten i ditt spabad.

Spabad rengörning av rörsystem

Man ska byta vattnet i Spabad 3-4 gånger per år och då gör man alltid samtidigt rent rörsystemet. Man börjar med att dosera i rekommenderad mängd “Pipe Cleaner” i det befintliga badvattnet. Sätt på jetsen och kör runt hela system i ca 10 minuter innan du tömmer ut gamla badvattnet. Ta gärna vattenslangen och sätt mot munstyckena så sköljer du ut lite extra smuts.
Det finns medel att rengöra och polera upp själva innandömmet på badet. Tappa i nytt vatten, justera alkanitet, pH och chock-klorera. Du har nu fått ett nytt hälsosamt badvatten att njuta av.

Tips 1: Om du tänkt byta filter samtidigt, så kan det vara smart att spola av gamla filter och använda dessa första dygnet. Annars är risken att du direkt sätter igen de nya filtren med rester från rören och från biofilmen från det färska vattnet. 

Tips 2: Passa samtidigt på att göra rent och skydda vinylsidan av spalock men kom ihåg att noga spola av tvålrester så det inte kommer ner i spabadet för då får du verkligen ett bubbelbad.

Sannra Spalock
Spreya på Vinylskydd 303 så får locket en längre livslängd.

Spabad rengörning av rörsystem

Man ska byta vattnet i Spabad 3-4 gånger per år och då gör man alltid samtidigt rent rörsystemet. Man börjar med att dosera i rekommenderad mängd “Pipe Cleaner” i det befintliga badvattnet. Sätt på jetsen och kör runt hela system i ca 10 minuter innan du tömmer ut gamla badvattnet. Ta gärna vattenslangen och sätt mot munstyckena så sköljer du ut lite extra smuts.

Det finns medel att rengöra och polera upp själva innandömmet på badet. Tappa i nytt vatten, justera alkanitet, pH och chock-klorera. Du har nu fått ett nytt hälsosamt badvatten att njuta av.

Tips 1: Om du tänkt byta filter samtidigt, så kan det vara smart att spola av gamla filter och använda dessa första dygnet. Annars är risken att du direkt sätter igen de nya filtren med rester från rören och från biofilmen från det färska vattnet. 

Tips 2: Passa samtidigt på att göra rent och skydda vinylsidan av spalock men kom ihåg att noga spola av tvålrester så det inte kommer ner i spabadet för då får du verkligen ett bubbelbad.

Sannra Spalock
Spraya på Vinylskydd 303 så får locket en längre livslängd.

I möjligaste mån bör du kontrollera ditt spabad varje vecka. Detta är dock inte alltid praktiskt möjligt och då kan man med fördel följa råden nedan:

 1. Kontrollera PH-värde och alkanitet med testutrustningen.
 2. Justera alkaliniteten till mellan 80–120 mg/l och pH-värdet till 7,0–7,4.
 3. Sänk vattentemperaturen något för mindre energiåtgång.
 4. Chockbehandla vattnet i spabadet enligt doseringen på förpackningen.
  Lämplig chock-klorering är (di-)klor-pulver som SpaCare Minichlor. Ett utmärkt alternativ är också Delphin Oxi booster som består di-klor pulver och en del syre. Kombinationen ger ett mycket gott resultat! Beroende på vattenkvalitet kan även ev. kalk- och metalljusterande produkter behöva tillsättas.
 5. Tillsätt långtidsverkande desinfektion. Ex. vis 40 ml OxyPlus Activator Liquid.

Det finns absolut ingen nackdel med att tilläggsisolera spabadet undertill även om ett spabad redan är isolerat. Huruvida det är ett ekonomiskt försvarbart ingrepp är svårt att svara på generellt då det givetvis beror på hur väl spabadet är isolerat ifrån fabrik, rådande elpris etc. De flesta bad på marknaden är bra isolerade men stora skillnader förekommer. En del leverantörer marknadsför ”glädjesiffror” så se till att din eventuella leverantör har dokumenterade siffror som stämmer med verkliga förhållanden. Begär en kopia på testen annars finns de förmodligen inte.

Väljer man ändå att tilläggsisolera så finns olika typer av cellplast eller skivor i polystyren att köpa för ändamålet på välsorterad bygghandel.

Ofta är placeringen av spabadet redan bestämd på förhand. Ofta faller valet på en befintlig yta på altanen eller kanske på en mysig plats på tomten med speciell utsikt. Här följer lite allmänna tips och kommentarer ifrån Kuben.se rörande placeringen av det nyinköpte spabadet;

Det är svårt att flytta ett spabad. Tänk därför hellre efter en extra gång innan ni bestämmer er för den slutgiltiga placeringen av spabadet. Välj en placering i lä, nära värme och dusch samt beakta hurvida platsen är insynsskyddad.

Ett spabad som placeras i stark vind kräver mer energi för att lyckas hålla värmen. Att ha nära till dusch och värme gör badandet betydligt enklare och man slipper halka eller snubbla för att ta sig fram och ner i sitt mysiga spabad. Möjligheten till spontanbad blir fler och Ni kommer sannolikt att nyttja badet mer om det ligger tillgängligt till i förhållande till huvudbyggnaden. Insynsskyddad placering kan även vara att föredra då inte alla vill hälsa på grannarna i badbyxor eller baddräkt vid varje bad.

Placering direkt på altanen

Ett populärt alternativ. Av naturliga skäl. Altanens placering är ofta redan noggrant placerad och i anslutning till byggnad innehållande dusch och badrum. Möjligheten att på ett enkelt och smidigt sätt nå spabadet är därför ofta god, även vintertid när halkrisk och snö kan begränsa framkomligheten om badet placeras för långt ifrån huset. Att duscha innan bad är, som vi ofta beskriver, väldigt centralt då en person som duschat förorenar badvattnet 200 gånger mindre än en person som inte duschat. Väljer Ni att installera spabadet på ett tralldäck måste Ni, vid behov, förstärka det så att det klarar av spabadets totala vikt. Det vill säga ungefär 500 kg per kvadratmeter badyta. Är man själv ingen hantverkare eller meriterad hemmafixare så är det att rekommendera att konsultera hantverkare eller leverantör av Spabad rörande installationen.

Bygga in spabadet eller jacuzzin i altanen

Resultatet blir oftast väldigt elegant vilket också bidrar till att alternativet är populärt. Till nackdelarna finns att servicearbeten riskerar att bli mer komplicerade. Minst en sida av spabadet kommer behöva öppnas vid service. En ytterligare nackdel är att valet av locklyft begränsas till det toppmonterade alternativet. Värt att notera; genom att bygga in badet till halva höjden så får man ett enklare insteg och behöver ingen trappa till badet.

 

Placera ett spabad inomhus

Avser man att placera sitt spabad inomhus så bör man säkerställa att badrummet eller avsedd plats klarar den ökade vikten som spabadet medför. Konsultera byggexpert i frågan. Ventilationen måste vara dimensionerad för att klara den avsevärda ökning av fukt som spabadet kommer föra med sig.

Ett spabad eller jacuzzi levereras normalt som en komplett, färdig enhet och är enkelt att installera. En behörig elektriker ska ansluta el över en jordfelsbrytare. Ingen fast installation av vatten krävs utan vatten fyller man på med trädgårdsslangen.

Underlaget måste vara plant och stabilt samt på en hårdgjord yta som klarar badets belastning. Marksten alternativt en stabil grus- eller makadambädd är att rekommendera. Placera sedan med fördel en extra isolering mellan grunden och spabadet. Vanligt förekommande är någon form av markisolering alt. Isoleringsskivor såsom XPS-skivor.

Bra underhållsrutiner och vanor för vattenförändring i spaet är viktiga faktorer. Nedan kan du hitta mer detaljerad information om detta.

Oavsett vilket desinfektionssystem du använder ska du minst 1 gång i veckan:

 • Mäta och justera pH-värdet till 7,0–7,4.
 • Skölja av eller rengöra tvättbara spafilter regelbundet varannan vecka och byt ut dessa efter cirka ett års drift. Vill man slippa detta moment så väljer man våra rengöringsfria filter.
 • Skölja av eller rengöra tvättbara spafilter regelbundet varannan vecka och byt ut dessa efter cirka ett års drift.

Detta moment tar lite tid men är samtidigt en grundsten för skötsel av spabad och Jacuzzi. I rörsystemet på Jacuzzin bildas fett och smuts i en form av hinna som kallas för biofilm. Denna biofilm avlägsnas med hjälp av specialmedel såsom Spa Pipe Cleaner eller SpaCare Biofilm Cleaner.

Man ska helst byta vattnet i Spabad 2-3 gånger per år och då gör man alltid samtidigt rent rörsystemet. Det finns medel att rengöra och polera upp insidan på badet.

 1. Se till att vattennivån i Jacuzzin är strax över munstyckena. Fyll på lite extra med vattenslangen om det finns behov.
 2. Ta bort filterpatron och även nackkuddarna om möjligt.
 3. Tillsätt Spa Pipe Cleaner eller SpaCare Biofilm Cleaner. Dosera enligt anvisning på förpackningen.
 4. Starta alla massagepumpar och låt pumparna gå i 10-20 minuter. Stäng dock av luftutblås (beroende på Jacuzzi eller spabadsmodell)
 5. Ni kommer konstatera att det blir väldigt smutsigt på ytan och i badet. Torka av badets insida där smuts fastnat.
 6. Töm badet och torka rent med trasor eller fiberdukar.
 7. Fyll på badet med rent vatten.
 8. Kontrollera PH-värdet
 9. Chockklorera alternativt tillsätt annat desinfektionsmedel enligt anvisningar på förpackning (brom, klor eller aktivt syre).

Tips 1: Om du tänkt byta filter samtidigt, så kan det vara smart att spola av gamla filter och använda dessa första dygnet. Annars är risken att du direkt sätter igen de nya filtren med rester från rören och från biofilmen från det färska vattnet. 

Tips 2: Passa samtidigt på att göra rent och skydda vinylsidan av spalock men kom ihåg att noga spola av tvålrester så det inte kommer ner i spabadet för då får du verkligen ett bubbelbad.

Spraya på Vinylskydd 303 så får locket en längre livslängd. Ha som rutin att göra detta i samband med ovan nämnd procedur rörande vattenbyte i Jacuzzin.

Rengöring av filtren är viktigt. Filtreringen har en avgörande funktion på vägen fram till rent och fint spavatten tillsammans med kemikalierna. Logiken är helt enkelt att ju mer filterpumpen är i gång, ju renare vatten får Ni.

Smutsiga filterpatronen ska du därför rengöra med jämna mellanrum. Du plockar då ut filtret från behållaren och spolar rent från all synlig smuts som du ser mellan lamellerna. Efter att du spolat rent så placerar du filterpatronen i en behållare och tillsätter Filter Cleaner enligt doseringsanvisningen på förpackningen.

Efter att legat i lösningen i minst 12 timmar så tar du upp filtret och sköljer noga under rent vatten. Nu har du ett rengjort spafilter klart för användning.

 • Se till att filterpumpen går så många timmar som tillverkaren föreskriver. Vanligtvis är detta fabriksinställt men beroende på hur mycket innehavaren av spabadet badar så kan filtreringscykeln med fördel justeras. Kontakta leverantören av spabadet för att ta reda på fakta kring just Er modell alternativt finns svaren i instruktionsboken.
 • Ett alltför smutsigt filter fungerar inte. Det rekommenderas därför att man har minst 2 filter hemma ”på lager” innebärande att man alltid har ett fungerande som kan användas när det andra är under rengöring.
 • Hur ofta ska filtret rengöras? Det finns inget exakt svar. Intervallen för rengöring är beroende av hur stor belastning och användning av spabadet som föreligger. En tumregel är dock att försöka rengöra spafiltret minst en gång per månad.

Spola filtret så att vattnet går in ordentligt i vecken på spafiltret. Anslut trädgårdsslangen till filtertvätten. Fördela Delphin spafilter cleaner jämt över spafiltret. Låt sedan verka i 10 minuter innan du tvättar filtret med waterwanden med påslaget vatten i slangen.

Rengör ditt filter på en minut!

Har man inte en filterrengörare som denna så utförs detta vanligtvis med en trädgårdsslang i kombination med en filterspray enligt ovan. Det smutsiga vattnet sprutar ofta okontrollerat åt alla håll. Estelles rengöringssystem för spafilter kan hjälpa er att tvätta filtret snabbt, enkelt och miljövänligt utan kemikalier. Sätt i filterpatronen som ska rengöras i rengöringsanordningen och anslut den till en vattenanslutning via en slang. Öppna kranen. Det smutsiga patronfiltret sätts i rotation av vattenstrålen. Smutsen spolas ut av den riktade strålen mellan lamellerna och kastas bort med centrifugalkraft. Du kan ändra rotationsriktningen med vridknappen på sidan för att skölja spafiltret noggrant från båda sidor. Det stora, genomskinliga höljet skyddar dig från smuts och vattenstänk. Detta gör att du kan rengöra filterpatronen i badrummet, källaren eller garaget. Det smutsiga vattnet kan rinna av genom det integrerade avloppet. Köp den genom att klicka här.

Patronfiltret rengörs noggrant i ungefär en minut och är sedan rent igen.

Rekommenderas varmt till Er som vill slippa steget ovan med besvärlig och tidskrävande rengöring av spafiltren.

Detta är helt enkelt det bekväma, moderna sättet till renare badvatten. Sannra™ rengöringsfria filter för spabad tar bort partiklar ner till 1-5 mikron att jämföra med traditionella tvättbara lamellfilter som inte klarar att ta bort mindre partiklar än ca. 20 mikron. Resultatet blir helt enkelt renare och fräschare badvatten. 

Du behöver aldrig mer tvätta smutsiga filter eller köpa filterkemikalier.

Efter 3 månader slänger du helt enkelt filtret och sätter i ett nytt. Varje filter klarar ca 3 månaders normalt badande. Med två filter I ditt bad så byter du alltså efter ca. 5-6 månader.

Rengörningsfria spafilter förenklar spabadslivet. Filtret består av spunnen plast, porös polypropylen (samma material som i pet-flaskor).

Ska bytas var tredje månad vid normalt badande. Badar man ofta och många personer, så måste filtret bytas oftare.

Använd aldrig flockningsmedel, (Klarningsmedel, Bright&Clear, Gentle Clarifier), ihop med dessa filter. Filtren plockar naturligt bort små partiklar som ger grumligt vatten.

Använd heller inte oljebaserade dofter som sätter igen alla typer av filter.

Vi rekommenderar att man efter byte av vatten och rör-rengöring använder ett gammalt avsköljt filter ett dygn.

Det finns som regel små partiklar i det nya vattnet och det kan fortsätta att komma ut rester från rörsystemet även efter rengöringen som förkortar livslängden på filtret.

Kontakta oss

Försäljning, returer, reklamation, leverans och support

(+46) (0)18 – 24 09 00
( Svensk support )
Vardagar 09:00 – 11:30
[email protected]