Hitta ditt nya spalock direkt

Använd vår kalkylator för att direkt räkna ut ett pris på lock till ditt spa!

Börja med att välja formen på ditt spabad

Rektangulärt / Kvadratiskt

Cirkulärt

A-Sida (mm)
B-Sida (mm)
Hörnradie (mm)
Diameter (mm)

Mät A-sidan, B-sidan och hörnradien

Tumregeln är att locket kan vara något större än badet och hörnradien mindre.

Locket får absolut inte vara för litet. Är du osäker så beställ ett lock som är några centimeter för stort. Kjolen som hänger ner kommer att dölja det och du kan vara säker på att du får ett lock som isolerar som det ska. Mät alltid på ditt bad och se till att du använder det största måttet om det är så att baljan går längre ut än själva väggen.

Kjolen kommer på så sätt hänga rakt och snyggt.

Mäta hörnradie

Hörnradien mäts från den punkt där lockets rundning börjar (a) till till hörnet (b).

Mät om möjligt på spabadet. Om befintligt lock passar bra så går det också bra att mäta på det.

Välj ett lock som har den hörnradie du mätt upp eller närmast värde som är mindre.
Med en mindre hörnradie kommer locket att sticka ut något över kanten vilket inte påverkar funktionen och knappt syns pga av den överhängande kjolen.

Om du mätt upp en hörnradie på t.ex 180 mm välj då ett lock med en hörnradie på 152 mm. Skillnaden i överhäng mellan radien 152 mm och 229 mm är endast ca 3 cm.

Du kan även använda vår mall för att kolla hörnradien. Tanka ner den och skriv ut den.

Mall för att mäta hörnradie på spalock finna här. Spalock radie.pdf