Personuppgifter

Vagnerpool Scandinavia AB ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Då du gör beställning hos Vagnerpools hemsida, www.kuben.se, så samtycker du till att dina personuppgifter sparas för att vi ska kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Vagnerpool, eller Vagnerpool samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam.

De kunduppgifter som vi samlar in och sparar är: Namn, adress, telefonnummer, e-post, orderdata och IP-adress. Dessa data delas med vårt lagerhotell för att kunna fullfölja leveransen.

Vi sparar inte några personnummer då betalning sker hos extern samarbetspartner, Klarna Bank. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag och vi lagrar uppgifterna på säkra, övervakade system. Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för.

Som kund kan du ta del av oss sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden.
Kontakta oss då på [email protected] eller på telefon 018-240900.