Fast deliveries
Wide range of products
Favourable prices
Artikelnummer: 4531800500

DELPHIN pH-Minus Granules, 1.5 kg

79,00 kr

Stock balance: 5+

Stock balance: 5+
Köp

Delphin pH-minus

PH Minus använder du för att hålla ditt badvatten i balans. Det viktigt att du mäter pH-värdet med jämna mellanrum – dock gärna minst en gång i veckan.
If the water has a pH value above 7.4, we recommend that you use pH Minus Granular, powder, to lower the pH value because high pH values result in poorer chlorine disinfection, skin irritation, lime precipitation and turbidity.

Delphin pH-minus

pH Minus använder du för att hålla ditt badvatten i balans. Det viktigt att du mäter pH-värdet med jämna mellanrum – dock gärna minst en gång i veckan.
Har vattnet ett pH-värde på över 7,4 rekommenderar vi att du använder pH Minus Granulat, pulver,  för att sänka pH-värdet därför att högt pH värde ger ger sämre klordesinfektion, hudirritation, kalkutfällning samt grumlighet.

Bruksanvisning pH Minus

The pH value is measured with a pool tester/test strips. At pH 7.0-7.4 the water feels nice and comfortable when bathing.
If the pH is above 7.4, add Minus Granular.Chemoform Delphin 1.jpg

Strö försiktigt ut den mängd granular som ska tillsättas i badvattnet samtidigt som cirkulationspumpen är på.
Repeat the treatment if necessary by adding another dose of pH Minus until the pH value is between 7.0 and 7.4.

Recommended values

You should therefore pay close attention to the dosage and also regularly check and adjust the chlorine, pH and alkali levels to the recommended values:
Chlorine 1,0-1,5 mg/l;
pH 7.0-7.4;
Alkalinity 80-120 mg/l.

Maintenance

The basis of good bathing water is the mechanical purification of the water. Make sure to clean the pool often and backwash the filter once a week (more often if necessary).

Det är att föredra att sänka PH-värdet i omgångar i syfte att nå det optimala PH-värdet. Efter att du har räknat ut hur mycket medel som bör tillsättas, tillsätt hälften och vänta sedan 30-45 minuter varpå en ny mätning genomförs. Beroende på vad vattentestet visar tillförs sedan återstående Ph-medel.

 

Weight 1,5 kg
Make

product

pH, Alka, Calcium

Contact us

Sales, returns, complaints, delivery and support

(+46) (0)18 – 24 09 00
( Swedish support )
Weekdays 09:00 - 11:30
[email protected]